Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) officieel gelanceerd!

De gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen, het UWV, werkgeversservicepunt Podium24 en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) zetten vandaag hun handtekening onder een samenwerking die leidt tot de oprichting van de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) Euregio Maas-Rijn. Werkgevers en werkzoekenden in Nederlands en Belgisch Limburg worden voortaan actief geholpen met het vinden van personeel respectievelijk werk van de andere kant van de grens.

Op niveau van de Euregio spelen nog steeds barrières voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Dat belemmert de economisch-maatschappelijke ontwikkeling aan beide zijden van de grens, belemmert ondernemers, groot- en kleinbedrijf, kennisinstellingen en campussen met het aantrekken en behouden van competente werknemers, en leidt ertoe dat werkloze inwoners in de bijstand/uitkering minder kansen krijgen weer actief aan het arbeidsproces deel te nemen.

Er is sprake van een stevig bewustzijn van de kansen die de Euregio op dit vlak biedt. Inzet is om dit momentum nú te benutten en samen te komen tot een service grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (SGA) voor de beide Limburgen, maar ook met de regio Aken en de daar gelegen bedrijven en kennisinstellingen. Locatie: Maastricht International Centre (MIC) in Centre Ceramique.

Met de inzet van de SGA wordt beoogd om:

  • werkloze inwoners van een passende baan te voorzien;
  • inwoners met een baan makkelijker van een vervolgcarrière te voorzien;
  • werkgevers/ondernemers en kennisinstellingen faciliteren bij het vinden van voldoend en competent personeel en
  • het imago van de beide Limburgen als centraal in Europa gelegen krachtige economische en welvarende regio versterken.

200 mensen en focus op drie sectoren

Doel van de nieuwe organisatie, die feitelijk wordt bemenst door Podium24 en het Werkgeverservicepunt Westelijke Mijnstreek, is om tussen 2018 en 2020 200 mensen over de grens aan werk te helpen. Daarvoor worden vraag en aanbod over de grens meer en beter op elkaar afgestemd. De focus ligt daarbij op drie sectoren binnen de arbeidsmarkt: de customer servicebedrijven in Maastricht, de logistieke sector in de Westelijke Mijnstreek en de detailhandel/leisure in Belgisch Limburg. Om mensen snel en gericht naar werk te helpen, wordt de (succesvolle) vraaggerichte aanpak van de werkgeversservicepunten gehanteerd. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht op locatie bij de werkgevers. De backoffice wordt ondergebracht bij het Maastricht International Centre. Hier is ook het Grensinformatiepunt Maastricht gevestigd. Dit centrum beantwoordt vragen van grenswerkers over renteaftrek van een hypotheek, belastingen en sociale zekerheid e.a.

Netwerk en barrières

De oprichting van de SGA Euregio Maas-Rijn helpt niet alleen werkgevers en werkzoekenden. De partners kunnen door de samenwerking ook hun eigen netwerken en bestanden meer op elkaar gaan afstemmen. Daarnaast kunnen de barrières die er ongetwijfeld zullen zijn, snel weggenomen worden door het kennisinstituut ITEM dat zich richt op het wegnemen van juridische barrières zoals diplomaherkenning en discriminerende verschillen in wetgeving.

SGA

De nieuwe SGA maakt gebruik van de kennis en ervaringen die zijn opgedaan met de al twee jaar bestaande SGA Aken Eurode. In die samenwerking is Parkstad Limburg verbonden met de Region Aachen. Uiteraard zullen er verbindingen tussen beide SGA’s worden gelegd om werkgevers aan de beste werknemers te helpen en de werkzoekende aan een baan in België of Duitsland.

terug naar overzicht