Stores@Work is een project dat invulling geeft aan nieuwe banen in de detailhandel als gevolg van deze verruiming.