In deze film het project Metal@work, kijken we naar de sector metaal voor de functies metaalbewerker en pijpfitter.