Social Return Maastricht

Werk op uitvoerend niveau

Via Social Return krijgen mensen zo’n kans om mee te werken en een vak te leren.

 
Meer informatie over de diensten van Podium24? Neem contact met ons op

Informatie voor
Opdrachtnemers

Werk maken van werk | Social Return

Als opdrachtnemer neem je actief deel aan de sociale doelstellingen van gemeente Maastricht  om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De doelgroep:

  • Werkzoekenden zonder werk die vallen binnen de participatiewet (voorheen WWB-uitkeringsgerechtigden, Wajong, WSW-ers) bij voorkeur inwoners van de Heuvelland gemeente;
  • WW-ers, WIA-ers, Nuggers/ANW- ers;
  • Met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats;
  • 50% van de gecreëerde werkgelegenheid kan worden ingezet met leerlingen in het kader van BOL/BBL. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan leerlingen die starten in een leertraject;
  • Werkenden ( behoud vakmanschap voor maximaal 25% van het SR bedrag).

De opdrachtnemer die de aanbesteding uitvoert, verbindt zich aan de doelstelling om een percentage van de aanneemsom te verlonen, door middel van het inzetten van leden van de doelgroep. Er zijn mogelijkheden om leden van de doelgroep in te zetten op gerelateerd werk of werkzaamheden. Hierover zal de opdrachtnemer met de projectmanager “Werk maken van Werk” in gesprek gaan.

Wij roepen opdrachtnemers op binnen14 dagen contact op te nemen met het projectmanagement van “Werk maken van Werk” (Beleid en Ontwikkeling, Projectmanagement, Postbus 1992, 6201 BZ  Maastricht of socialreturn@maastricht.nl).

De opdrachtnemer stelt na overleg met het projectmanagement een planning op van de inzet van de doelgroep op dit project.