Coördinator Ruilwinkel Vaals

De Ruilwinkel Vaals is een winkel waar alles draait om ruilen en (ver)delen. Om het ruilen van spullen en diensten, het delen van kwaliteiten en talenten en het ontmoeten van elkaar in een gezellige omgeving. Maar de Ruilwinkel is meer dan dat. De Ruilwinkel Vaals is ook een unieke sociale innovatie, die ontwikkeld is met inwoners, ondernemers, sociale partners en gemeente.


Functieomschrijving

In de Ruilwinkel wordt een actieve bijdrage geleverd aan de nieuwe ruileconomie, maatschappelijk ondernemerschap en een duurzame, circulaire samenleving. Aan meedoen voor iedereen, positieve gezondheid en het tegengaan dan wel verzachten van (kansen)armoede. De Ruilwinkel is een sociale werk- en ontmoetingsplek waar vrijwilligers hun kennis en talenten kunnen inzetten en ontwikkelen, waar alle inwoners van Vaals elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en van daaruit initiatieven kunnen ontplooien. De Ruilwinkel wil professionele en vrijwilligersorganisaties een laagdrempelige en toegankelijke plek gaan bieden om vanuit preventie en vroegsignalering inwoners te ontmoeten, informeren, adviseren en doorverwijzen. De Ruilwinkel is gevestigd in een voormalig winkelpand in kern Vaals. Op dit moment zijn er ongeveer 750 leden en werken zo’n 30 vrijwilligers tijdens de openingstijden in de winkel, nu nog met ondersteuning van een aantal vrijwillige coördinatoren. Het bestuur van de Ruilwinkel is op zoek naar een coördinator om de winkel te runnen en de maatschappelijke doelstellingen in samenwerking met partners te realiseren.

De coördinator coacht en begeleidt alle vrijwilligers van de ruilwinkel:
- Voeren van intakegesprekken en evaluaties met vrijwilligers
- Eventueel een begeleidingsplan opstellen en het bijhouden van ontwikkelingen
- Aansturen van de vrijwilligers in de winkel.
Draagt zorg voor een correcte administratie tbv de vrijwilligers:
- Werkroosters en poetsroosters vrijwilligers
- Vrijwilligersadministratie bijhouden
- Aan- en afwezigheidsregistratie
Draagt als bedrijfsleider zorg voor:
- Eindverantwoordelijkheid over inname, uitgifte, indeling winkel, informatie in de winkel
- Telefoon/mail beantwoorden
- Beheren van de kas
- Indeling van de winkel
- Contacten met samenwerkingspartners
- PR en communicatie m.b.t. Ruilwinkel voor Facebook, website, lokale media en andere mediakanalen
Communicatie tussen bestuur en vrijwilligers
- De coördinator zorgt voor een administratie waaruit cijfers kunnen voortvloeien voor beleidsplannen/toekomstvisie
- De coördinator informeert de vrijwilligers over afspraken tussen bestuur en coördinator en andersom
- De coördinator sluit afspraken tussen de gemeente Vaals en/of andere samenwerkingspartners en de Ruilwinkel kort met het bestuur. Bij ingrijpende besluiten worden deze vooraf met het bestuur kortgesloten.

Vragen

Jij bent onze kandidaat als je:
• prima kan fungeren als zakelijke bedrijfsleider van de winkel en daarnaast de kwaliteiten hebt van de vroegere opbouwwerker of wat tegenwoordig de social barkeeper heet.
• zakelijk bent, maar de vrijwilligers (met ieder hun eigen beperking) begrijpt en waardeert.
• kan coördineren, organiseren, overzicht hebben en houden binnen een innovatieve locatie, waar maatschappelijke doelstellingen worden beproefd en doorontwikkeld.
• zeer bedreven bent in heldere en eenduidige communicatie, zowel schriftelijk als mondeling.
• flexibel en oplossingsgericht bent
• affiniteit hebt met en bij voorkeur ook ervaring met mensen in een kwetsbare positie
• tussen 12 en 16 uur per week beschikbaar bent in Vaals
• beschikt over HBO werk- en denkniveau.

Bieden

Salaris volgens CAO Sociaal werk (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening) max. schaal 8. Dat is max. € 3.624 voor 36 uur. Inschaling is afhankelijk van ervaring en aantal uren. Aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd.

Werktijden

Je gaat voornamelijk aan de slag tijdens de openingstijden van de winkel.

Duur van de opdracht

Langere duur.

Werklocatie

Vaals.

Deze vacature is in beheer bij Joselle Pieters.